Ακολουθήστε μας στο

Black View Facebook

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

 1.                                                                                  112116434626


  1. Οι περίοδοι εγγύησης και οι υπηρεσίες εγγύησης προορίζονται μόνο ως γενικές οδηγίες και ενδέχεται να υπάρχουν παραλλαγές.
 2. 2. Η περίοδος εγγύησης ισχύει από την ημερομηνία αγοράς από τον πρώτο πελάτη και είναι μεταβιβάσιμη μόνο μεταξύ τελικών καταναλωτών.
 3. 3. Η εγγύηση καλύπτει μόνο κατασκευαστικά ελαττώματα.. Παρακαλώ σημειώστε ότι αυτή δεν περιλαμβάνει αναλώσιμα είδη, όπως μπαταρίες.
 4. 4. Η ευθύνη  του αντιπροσώπου για τη συντήρηση των προϊόντων περιορίζεται στο κόστος επισκευής και / ή την αντικατάσταση του προϊόντος από την εγγύηση. Η εγγύηση ακυρώνεται εάν το ελάττωμα οφείλεται (όπως και αν προέκυψε) σε κακή χρήση, αμέλεια, και παραβίαση ή εσφαλμένη ρύθμιση. Ακυρώνεται, εφόσον μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα πραγματοποιήσουν οποιεσδήποτε αλλαγές και / ή επισκευές.

  egg 4

 5. 5. Επίσης, η εγγύηση ακυρώνεται μεταξύ άλλων στις ακόλουθες περιπτώσεις:
  Για την επισκευή ενός οικιακού προϊόντος που χρησιμοποιείται σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον.
  Για επισκευή που οφείλεται σε κακή εγκατάσταση.
  Για επισκευές σε οποιοδήποτε προϊόν, του οποίου ο αριθμός σειράς έχει αφαιρεθεί.
  Σε περίπτωση που ένα βοηθητικό εξάρτημα το οποίο δεν παρέχεται ή συνιστάται από τη blackview προκαλέσει προβλήματα ή βλάβες που συνδέονται με ή χρησιμοποιούνται σε σχέση με το προϊόν.
 6. 6. Τα νόμιμα δικαιώματα των καταναλωτών με βάση την ισχύουσα εθνική νομοθεσία που προκύπτουν από τη σύμβαση πώλησης ή με άλλο τρόπο δεν επηρεάζονται από την παρούσα εγγύηση.
 7. 7. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του προϊόντος παρακαλούμε συμβουλευτείτε το έντυπο εγγύησης που συνοδεύει το προϊόν.
 8. 8. Η εγγύηση καλύπτει μόνο τις συσκευές που έχουν αγοραστεί απο την εταιρία μας, Mynet - Netone Τσιπουρίδης Σ. Κωνσταντίνος.
 9. Για οποιαδήποτε πληροφορία για το προϊόν σας επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών.
 10. Για εξυπηρέτηση πελατών από Ελλάδα: Από σταθερό: 2315 000000, αστική χρέωση.

  Σε περίπτωση βλάβης της συσκευής να αποστέλετε στο κατάστημα που αγοράστηκε.  egg 2